Planerade träffar 2018

Knylstugans dag 27/1 -18
Träff vid knylstugan.
Mellan punkt 37 och 38 på skoterkartan.

Nertomtstjärn familjedag 24/2 -18
Vi anordnar en träff på Nertomtstjärn kl.12,00-14,00.
(skyltat från punkt 50 på skoterkartan)

Trollkåtans dag 10/3 -18
Träff vid kåtan i Gussjön kl. 12.00-14.00
Punkt 48 på skoterkartan.

Gudstjänst i gaphyttan Oxsjön i April
Datum ej bestämt ännu