Lite om vad vi gjort under sommaren!

Vi har fått hjälp av en grupp ifrån skogsstyrelsen att färdigställa stugan och bygga en ny grillplats vid Knylnstugan (Jerikoberget).

Det har även byggts en bro vid Gravåstjärn och leden har röjts upp där det varit trångt.

Lillian och Mats har byggt två stycken broar, en ovanför Nertomttjärn innan  man passerar stora vägen, och en i berget vid Rallåstjärn.

Lennart har satt upp stolp från Trollkåtan mot Paljakkatornet.

Här kommer lite bilder.WP_000062 WP_000064 WP_000061 WP_000071 WP_000070

Innan vi började vid Nertomttjärn!

Innan vi började vid Nertomttjärn!

DSC_0603DSC_0604DSC_0605DSC_0610DSC_0608DSC_0612DSC_0611