Kontaktuppgifter

Ordförande
Lillian Ulander
Mejl: lillian.mats@telia.com
Tel: 070-6909395

Sekreterare
Hans-Christer Karlsson
Mejl: hans-christer@karlsson.it
Tel: 076-8905373

Kassör
Gunvor Jonsson
Mejl: sillre181@hotmail.com
Tel: 0692-20114/ 070-5436704

Övriga styrelsemedlemmar
Roland Wennberg
Mejl: roland.wennberg@lbsab.se
Tel: 070-6240023

Agneta Hallin
Mejl: agneta.hallin51@hotmail.com
Tel: 070-5523116

Mats Ulander
Mejl: lillian.mats@telia.com
Tel: 070-6909413

Hans Funk
Mejl: hans.funk@hotmail.com
Tel: 072-7363306

Martin Hådén
Mejl: martin.haden77@Gmail.com
Tel: 070-6505909